G455 Toronto Patriots v Kingston Voyageurs - BMD Photos
Whitemans Pond